Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

 

Komendant Miejski Policji
w Rybniku

mł. insp. Rafał Głuch

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

nadkom. Wiesław Dryja

 

Pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

mł. insp. Grzegorz Bonalski