Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

 

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

mł. insp. Rafał Głuch

 

Pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

nadkom. Wiesław Dryja