Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

 

Komendant Miejski Policji
w Rybniku

mł. insp. Rafał Głuch

Rafał Głuch. W tle logo KMP w Rybniku oraz flagi Polski.

 


 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

podinsp. Wiesław Dryja

Wiesław Druja. W tle  flagi Polski.

Zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 


 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

mł. insp. Grzegorz Bonalski

Grzegorz Bonalski. W tle logo KMP w Rybniku oraz flagi Polski.

Zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.