Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

 

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

podinsp. Mirosław Jordan

 

Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

nadkom. Krzysztof Skowron