Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

 

Komendant Miejski Policji
w Rybniku

insp. mgr Teofil Marcinkowski

 

Pierwszy Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

podinsp. mgr Mirosław Jordan

 

Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

nadkom. mgr Krzysztof Skowron