Jak zachować się w przypadku kolizji? - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Jak zachować się w przypadku kolizji?

Data publikacji 07.12.2016

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym policyjne statystyki wykazują wzrost ilości kolizji drogowych. Jak zachować się i co robić w przypadku kolizji? Jak właściwie oznakować miejsce zdarzenia? Czy zawsze trzeba wzywać policję? Czy można przestawić utrudniające ruch samochody? A jeśli nie można tego zrobić, to jak je prawidłowo zabezpieczyć?

Kolizja drogowa to takie zdarzenie w ruchu drogowym, w którym poza uszkodzeniem pojazdów jego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. W przypadku kolizji drogowej, jej uczestnicy nie są zobowiązani do wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, np. spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.

Osoby biorące udział w kolizji mogą wstępne formalności załatwić sami, jeśli wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości. W takim przypadku sprawca jest zobowiązany napisać oświadczenie poszkodowanemu (warto odpowiedni blankiet wozić w samochodzie), a następnie  zgłosić się z tym oświadczeniem później do ubezpieczyciela informując o zdarzeniu. Radzimy by - jeśli istnieje możliwość bezpiecznego sfotografowania obrazującego umiejscowienie pojazdów bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu – tego dokonać.

Nie zawsze jednak okoliczności zdarzenia lub ich ocena przez uczestników jest jednoznaczna, w takim przypadku należy wezwać Policję. Mundurowi posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do rozstrzygania tego typu sporów.

W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów biorących w nich udział. Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Czasami usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. Musi on - jeśli jest to możliwe – włączyć światła awaryjne, a także ustawić trójkąt ostrzegawczy. Jeśli do kolizji doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od unieruchomionych pojazdów. Na innych drogach poza obszarem zabudowanym w odległości od 30-50 m od pojazdów.

Po przybyciu na miejsce przez policjantów uczestnicy kolizji mają obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez mundurowych!

Jak niebezpiecznym może być nieusunięcie pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym przedstawiają poniższe zdjęcia, które obrazują wypadek drogowy z autostrady A1 gdzie kierowca pojazdu ciężarowego najechał na stojący na pasie awaryjnym samochód osobowy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń przyczyną postoju osobówki był brak paliwa. Znajdujący się w tym pojeździe w chwili zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.