Wiadomości

Policjanci cały czas kontrolują miejsca, w których przebywają bezdomni

Data publikacji 26.01.2017

Mimo słonecznych dni, w nocy temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Dlatego rybniccy policjanci regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. Celem akcji jest nie tylko upewnienie się, że warunki w jakich mieszkają nie zagrażają ich życiu, ale także nakłonienie ich do skorzystania z pomocy oraz udania się do noclegowni.

Niska temperatura stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, jak również dla osób będących pod wpływem alkoholu przebywających na dworze lub w opuszczonych budynkach. Dlatego też rybniccy policjanci podczas służby, systematycznie sprawdzają miejsca, gdzie najczęściej przebywają bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki oraz budynki, w których przebywanie jest zabronione ze względu na ich zły stan grożący zawaleniem. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa szczególnie niebezpieczne.

Mundurowi informują bezdomnych o możliwych formach pomocy, noclegowniach oraz punktach wydawania ubrań i ciepłych posiłków. Jednak najczęściej osoby te z udzielanej pomocy nie chcą korzystać i deklarują wyraźną chęć pozostania w swoich prowizorycznych domach.

W ostatnim czasie rybniccy policjanci kontrolowali miejsca przebywania bezdomnych wspólnie z pracownikiem socjalnym zajmującym się problemem bezdomności w Rybniku.

Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rybnika, wymagające schronienia mogą być skierowane do odpowiedniego ośrodka wsparcia:

Bezdomni mężczyźni mogą być skierowani do:

  • Schroniska św. Brata Alberta w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78
  • Schroniska - "Dom Nadziei" w Rybniku przy ul. Sportowej 136 /1
  • Schronisko im. św. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. 3 Maja 48b
  • Mieszkania chronionego o charakterze rotacyjnym na terenie miasta Rybnika

Bezdomne kobiety mogą być skierowane do:

  • Schroniska "Przytulisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi" prowadzonego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku przy ul. Chrobrego 16
  • Centrum Matki z Dzieckiem "Maja" w Raciborzu przy ul.Sempołowskiej 5
  • Schroniska - "Dom Nadziei" w Rybniku przy ul. Sportowej 136 /1
  • Mieszkania chronionego o charakterze rotacyjnym na terenie miasta Rybnika

Jeżeli widzimy człowieka, leżącego gdzieś na śniegu, któremu w wyniku zimna grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia - zareagujmy. Wystarczy zatrzymać się na chwilę, zadzwonić pod numer alarmowy i powiadomić o tym policjantów. Pozostańmy tam do momentu przyjazdu służb, aby w razie konieczności udzielić wskazówek, co do dokładnej lokalizacji znalezienia osoby potrzebującej.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997, 986 lub 987, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.