Finał kampanii „Pasjonaci” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Finał kampanii „Pasjonaci”

Data publikacji 12.06.2017

W Domu Kultury w Chwałowicach, odbył się finał kampanii profilaktycznej „Pasjonaci”, w którym wzięło udział dziesięć drużyn reprezentujących rybnickie gimnazja. Celem kampanii było zainteresowanie nastolatków alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu, zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swoich pasji oraz zainteresowania nimi swoich rówieśników. Kampanię zorganizowała Komenda Miejska Policji w Rybnicku wraz z Urzędem Miasta Rybnik.

W piątek, w Domu Kultury w Chwałowicach, odbył się finał kampanii profilaktycznej „Pasjonaci”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Rybniku oraz Urząd Miasta Rybnika, a pomysłodawcami policjanci z Wydziału Prewencji rybnickiej komendy. W finale kampanii wzięło udział 10 drużyn reprezentujących rybnickie gimnazja.

Uczestników przywitał Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Piotr Masłowski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji rybnickiej komendy nadkom. Mariusz Wowra. Następnie, przedstawiciele swoich drużyn przystąpili do testu wiedzy. Gimnazjaliści musieli odpowiedzieć na 20 pytań z zakresu zagrożeń związanych z używkami i zagrożeniami internetowymi. Najlepsza w teście okazała się drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku, zdobywając maksymalną liczbę punktów. W kolejnym etapie finału kampanii „Pasjonaci”, drużyny prezentowały przygotowane przez siebie projekty związane z ich pasjami. Projekt musiał jednak nieść przesłanie profilaktyczne nawiązujące do tematyki zagrożeń w cyberprzestrzeni, bądź zagrożeń związanych z używkami tj.: alkoholem, dopalaczami, narkotykami lub papierosami. Gimnazjaliści wykazali się dużą kreatywnością i w różny sposób przedstawiali swoje prezentacje. Mogliśmy zobaczyć filmy, ale również występy na żywo. Każdej prezentacji bacznie przyglądało się jury, w składzie Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podinsp. Mirosław Jordan, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach kom. Paweł Warchał, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Piotr Masłowski, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika Zenon Adamski oraz Prezes Stowarzyszenia „Aktywni” Jacek Kluczniok. Ich zadaniem była prezentowanych projektów.

Zwycięzcami finału kampanii „Pasjonaci” zostali uczniowie reprezentujący Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku, wygrywając dla swojej szkoły 3500 zł oraz voucher na spływ kajakowy ufundowany przez Stowarzyszenie „Aktywni”. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 2500 zł. dla szkoły oraz kurs samoobrony ufundowany przez Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego zdobyła drużyna z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku, a trzecie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca. Nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca, ufundował Urząd Miasta Rybnika. Drużyny otrzymały także nagrody od partnerów kampanii: MOSiR przekazał bilety wstępu na kąpielisko „Ruda”, które ufundował dla całej drużyny MOSiR. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca. Otrzymali nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł oraz bilety wstępu na kąpielisko „Ruda”, które ufundował dla całej drużyny MOSiR Rybnik.mDecyzją jury przyznano także dodatkową nagrodę uczniom z Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku, którzy otrzymali zaproszenie na spływ kajakowy rzeką Rudą. Nagrody pieniężne ufundowane zostały przez Urząd Miasta Rybnika.

Kampania profilaktyczna - „Pasjonaci”, została zainicjowana przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, w odpowiedzi na liczne zagrożenia, z którymi każdego dnia zmaga się młodzież. Celem kampanii było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej z zakresu cybeprzemocy i cyberprzestępczości, zainteresowanie nastolatków alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu, zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swoich pasji oraz zainteresowania nimi szerszego grona osób, a także przekazanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania używek, dopalaczy, narkotyków.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...