"Przejście oddaj pieszym" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

"Przejście oddaj pieszym"

06.07.2017    Rybnik

W trosce o niezmotoryzowanych, Śląska Policja prowadzi kampanię profilaktyczną " Przejście oddaj pieszym". Jej celem jest wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz uzmysłowienie pozostałym użytkownikom ruchu drogowego, jak ogromne znaczenie na jego poprawę ma przestrzeganie obowiązujących przepisów. Do wielu zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników dochodzi na przejściach dla pieszych i do tego z winy kierujących. Podjęte przez policjantów działania poparł skoczek narciarski - Piotr Żyła.

Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość wypadków z udziałem pieszych, w których zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, czyli na tzw. „zebrach”. Większość z tych zdarzeń spowodowanych jest z winy kierowcy. Dlatego też śląscy policjanci kampanią "Przejście oddaj pieszym" chcą zwrócić uwagę na relacje zachodzące pomiędzy pieszymi a zmotoryzowanymi. Kierowcy zbliżając się do przejść winni ograniczyć prędkość jazdy i zachować szczególną ostrożność. Natomiast piesi, pomimo tego, że przechodzą na miejscu do tego wyznaczonym, winni obserwować to co dzieje się na jezdni. Niejednokrotnie właśnie takie zachowanie uratowało niechronionych uczestników ruchu drogowego przed potrąceniem.

"Przejście oddaj pieszym"

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 21.51 MB