Obchody Święta Policji w Rybniku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Obchody Święta Policji w Rybniku

Data publikacji 17.07.2017

14 lipca, podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji, 85 rybnickich policjantek i policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku insp. Teofila Marcinkowskiego. Nagrody otrzymali także wyróżniający się pracownicy cywilni.

W piątek, w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Rybniku. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, kierownictwo i policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, a także pracownicy cywilni jednostki. Wśród zaproszonych gości byli posłowie naszego regionu, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu z Prezydentem Miasta Rybnika i Wicestarostą rybnickim na czele, przedstawiciele służb mundurowych oraz powiatowych urzędów i instytucji, a także emeryci policyjni. Na sali nie zabrakło także bliskich mianowanych policjantów.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości i odegraniu przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach hymnu państwowego, przybyłych gości przywitał Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski. Podczas swojego wystąpienia podziękował policjantom za ich codzienną służbę. Podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem wykonują swoje zadania, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego. Złożył również życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz podziękował rodzinom policjantów za okazywane wsparcie w trudach pełnionej służby. Szef rybnickich stróżów prawa wyraził również swą wdzięczność przedstawicielom władz miasta oraz samorządu za dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.

Podczas tegorocznego Święta Policji 85 rybnickich policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Akty mianowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz z Komendantem Miejskim Policji w Rybniku insp. Teofilem Marcinkowskim. Spośród rybnickich stróżów prawa wyróżniono 13 policjantów, nagrodami Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, Prezydenta Miasta Rybnika Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Wójta Gminy Świerklany. Wyróżniono także policjanta należącego do Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Komendant Miejski Policji w Rybniku w podziękowaniu za wzorową pracę wręczył wyróżniającym się pracownikom Policji upominki. Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczyny mł.insp. Roman Chlubek został odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a policjanci asp.sztab. Roman Harbaczewski oraz asp.sztab. Waldemar Trzecina, zostali odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Komendant Miejski Policji w Rybniku w sposób szczególny podziękował Prezydentowi Miasta Rybnika za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, wręczając pamiątkową statuetkę. Podczas uroczystej zbiórki pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Komisariatu Policji w Gaszowicach, podinsp. Zbigniewa Ciałonia.

Rybnickie święto zakończyło się występem mażoretek z Domu Kultury w Niedobczycach - mini formacji „Astra i formacji tanecznej „Enigma” oraz występem rybnickiego street bandu „Rekiny z Nacyny”.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...