Wiadomości

Wprowadzenie nowego Komendanta Komisariatu Policji w Gaszowicach

Data publikacji 08.08.2017

Wczoraj w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Komisariatu Policji w Gaszowicach, którym został podinsp. Grzegorz Dudacy. Wprowadzenia dokonał Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski. W uroczystości wzięli udział policjanci i pracownicy cywilni jednostki, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Wczoraj, Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski uroczyście wprowadził na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Gaszowicach podinsp. Grzegorza Dudacego, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku. Po odczytaniu decyzji personalnej, głos zabrał insp. Teofil Marcinkowski, który wręczył rozkaz wprowadzanemu komendantowi, życząc nowemu Komendantowi wytrwałości oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Kolejnym elementem było wystąpienie nowego szefa komisariatu Policji w Gaszowicach. W uroczystości, oprócz policjantów oraz pracowników cywilnych, wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatowy oraz Wójtowie Gminy Gaszowice, Jejkowice oraz Lyski. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku.

Jednocześnie Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski powierzył obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach kom. Tomaszowi Hynkowi. Zaś obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach powierzono kom. Wojciechowi Ptaczkowi.