Wiadomości

21 września - Europejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drogach

Data publikacji 21.09.2017

Dziś, we wszystkich krajach europejskich prowadzone będą działania EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach (European Day Without A Road Death). Organizatorem wydarzenia jest Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, której Polska Policja jest członkiem od 10 lat. W akcji uczestniczyć będą również rybniccy mundurowi. W ramach działań policjanci będą wręczać kierowcom i pieszym zawieszki zapachowe promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Projekt EDWARD 2017, czyli „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych” (A European Day Without A Road Death) to 24-godzinne przedsięwzięcie, które przeprowadzone zostanie przez policję ruchu drogowego w wielu państwach Europy. Promuje ono „wizję zero”, czyli ZERO ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września 2017 roku. Z całą pewnością założenie to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w praktyce. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Organizatorem wydarzenia jest Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, której Polska Policja jest członkiem. W działaniach aktywny udział wezmą rybniccy mundurowi.

W działania włączyła się rybnicka drogówka. Udział w akcji biorą wszyscy policjanci ruchu drogowego, którzy w czasie jej trwania pełnią służbę. Mundurowi rozdają kierowcom zawieszki zapachowe promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci informują też pieszych o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeżeli pieszy nie porusza się chodnikiem. Zachęcają także do noszenia odblasków w mieście, w obszarze zabudowanym, gdzie nie jest to obowiązkowe, a niestety dochodzi do licznych potrąceń pieszych – również na przejściach dla pieszych. W ramach europejskich działań policjanci ruchu drogowego odwiedzili dzisiaj uczniów ze szkoły podstawowej nr 27 w Rybniku, aby porozmawiać z nimi na temat bezpieczeństwa na drodze. Na zakończenie prelekcji każde dziecko otrzymało od policjantów element odblaskowy.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo tutaj.