Wiadomości

Wybierając 997, dodzwonisz się do centrum powiadamiania ratunkowego

Data publikacji 21.11.2017

W Rybniku został przełączony numer alarmowy policji do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oznacza to, że dzwoniąc na numer 997, dodzwonimy się do operatora centrum, tego samego, które obsługuje numer 112. Województwo Śląskie jest pierwszym w kraju regionem, w którym już od kilkunastu dni zostaje przeprowadzana taka operacja.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje jako część Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Operatorzy centrum odbierają połączenia na numer 112. Śląskie centrum jest jednym z największych w kraju - maksymalnie może ono uruchomić 36 stanowisk operatorskich, a rocznie przyjmowanych jest prawie 1,6 miliona połączeń. Województwo Śląskie zostało wytypowane do wdrożenia pilotażowego programu, w ramach którego do operatorów centrum trafiać będą również połączenia na numer 997. Rozwiązanie takie przyniesie kilka korzyści: dostępnych będzie więcej linii, na które będzie można się dodzwonić, centrum jest połączone z innymi na terenie kraju, co w razie awarii lub przeciążenia powoduje przekierowanie połączenia do innego centrum. Nieocenione będą także korzyści dla policji. Największą z nich będzie odciążenie służb dyżurnych, które nie będą już musiały odbierać połączeń alarmowych, szczególnie tych, które są tak zwanymi zgłoszeniami fałszywymi, czy też niezwiązanymi z jakimkolwiek zagrożeniem. Teraz dyżurny będzie otrzymywał od operatora wstępnie zweryfikowaną informację w formie elektronicznej formatki i podejmie decyzje o dalszych działaniach. Spowoduje to odciążenie policjantów od odbierania setek telefonów, które w znacznej części nie wymagają interwencji policji, jednak blokują linię i zajmują czas policjantów.

Wdrażanie nowego systemu trwa już od kilkunastu dni. W Rybniku numer alarmowy policji został już przełączony do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Więcej o telefonie 112 można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie przypominamy, że za blokowanie telefonicznych numerów alarmowych grożą ostre kary - areszt, ograniczenie wolności lub 1,5 tys. zł grzywny. Tak zakłada nowelizacja Kodeksu wykroczeń, która weszła w życie 19 listopada 2017 r. Nowelizacja ma zapewnić społeczeństwu łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do numerów alarmowych, poprzez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów.

Art. 66. § 1. Kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można

orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Ładowanie odtwarzacza...