Wiadomości

Mieszkańcy korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i przekazują informację o bezdomnych

Data publikacji 07.03.2018

Mimo, że kilka ostatnich dni przyniosło ocieplenie, to w nocy temperatura spada w okolice zera. Dlatego rybniccy policjanci nadal kontrolują miejsca, w których przebywają osoby narażone na wychłodzenie organizmu. Mundurowi sprawdzają także te miejsca, które wskazują mieszkańcy przy pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zimą rybniccy policjanci na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby szukające schronienia. Nie bez znaczenia są dla nas również sygnały od mieszkańców i to nie tylko te przekazywane osobiście czy telefonicznie, ale także te, przesyłane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Każdego roku w tym okresie odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Policjanci troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Bezdomni nie zważają na to, że większość budynków (pustostanów) przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny.

Wczoraj, policjanci z wydziału prewencji rybnickiej komendy wspólnie z pracownikiem socjalnym zajmującym się problemem bezdomności w Rybniku, kontrolowali miejsca przebywania bezdomnych. Każda z wizyt przebiega podobnie. Mundurowi potwierdzają tożsamość osób, sprawdzają, czy nie są poszukiwane, a następnie przedstawiają ofertę pomocy. Niestety nikt na razie nie chciał skorzystać z pomocy. Osoby te deklarowały wyraźną chęć pozostania w swoich prowizorycznych domach.

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze:

  • Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
  • Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rybnika, wymagające schronienia, mogą kontaktować się z zespołem do spraw bezdomności mieszczącym się w Rybniku przy ulicy Białych 7 (pokój 214 i 215 II piętro) - tel. (32) 426 35 51. Więcej informacji tutaj.
  • Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie BEZDOMNOŚĆ.