Dzień kobiet w rybnickiej komendzie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Dzień kobiet w rybnickiej komendzie

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podinsp. Mirosław Jordan wraz z zastępcą nadkom. Krzysztofem Skowronem, złożyli dzisiaj kobietom pracującym w rybnickiej komendzie serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Choć policjant to zawód nadal zdominowany przez mężczyzn, to w szeregach Policji nie brakuje kobiet. W Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku służbę pełni 26 policjantek. Kobiety obecne są we wszystkich pionach: prewencji, ruchu drogowego, służbie kryminalnej, dochodzeniowej i logistyki, pracują na stanowiskach wykonawczych. Panie pełniące służbę w Policji nie mogą liczyć na przywileje. Tak samo jak mężczyźni patrolują ulice, zatrzymują przestępców, podejmują niebezpieczne interwencje, czy też dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kobiety w Policji to oczywiście nie tylko policjantki. W rybnickiej komendzie oraz podległych komisariatach, na stanowiskach cywilnych pracuje obecnie 36 pań. Pracują w zespole prezydialnym, zespole łączności i informatyki, kadrach, kancelarii tajnej, a także zajmują się obsługą sekretariatów, finansami, zaopatrzeniem, sprawami BHP oraz dbają o czystość i porządek w budynkach. I choć nie widujemy ich w patrolach, to bez ich pracy właściwe funkcjonowanie komendy i komisariatów nie byłoby możliwe.

Dzisiejszy dzień był okazją do złożenia życzeń wszystkim kobietom zatrudnionym w rybnickiej komendzie. Podczas spotkania pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podinsp. Mirosław Jordan wraz z zastępcą nadkom. Krzysztofem Skowronem, złożyli wszystkim Paniom życzenia dobrego zdrowia, szczęścia, optymizmu, uśmiechu na co dzień oraz wszelkiej pomyślności, a także wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Serdeczne życzenia od Kierownictwa polskiej Policji z okazji Dnia Kobiet

Życzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego z okazji Dnia Kobiet