II Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Rybniku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

II Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Rybniku

Data publikacji 11.04.2018

Na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku odbył się II Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Rybniku. Do rywalizacji stanęli uczniowie klas mundurowych ze śląskich szkół ponadgimnazjalnych. Wśród patronów imprezy znalazła się Komenda Miejska Policji w Rybniku.

W poniedziałek, na placu apelowym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku odbył się II Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Rybniku. Głównym celem przeglądu była popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, popularyzacja musztry jako elementu pracy wychowawczej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Musztra uczy dyscypliny, współdziałania, szacunku dla dowódcy, wytrwałości, szacunku do munduru i służby, która nie jest pospolitym zawodem.

Przyszli policjanci, żołnierze i strażacy musieli zaprezentować swoje umiejętności w programie obowiązkowym zawierającym elementy musztry indywidualnej oraz program dowolny obejmujący prezentację piosenki marszowej według własnego scenariusza.Pod bacznym okiem jury, w składzie którego znajdował się dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku sierż. sztab. Łukasz Gadawski, pozostawali także wydający rozkazy dowódcy drużyn. Prezentowane umiejętności przez młodych mundurowych były na wysokim poziomie.

Ostatecznie najlepsza okazała się klasa policyjna z Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego w Rybniku ZDZ w Katowicach. Komisja zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej dla wyróżniającego się dowódcy drużyny, która również powędrowała do drużyny z Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego w Rybniku ZDZ w Katowicach oraz drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku - ppłk Andrzej Sygulski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku – nadkom. Krzysztof Skowron. Pan komendant zaprosił zwycięską drużynę do odwiedzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, aby uczniowie klasy policyjnej mogli przyjrzeć się i dowiedzieć na czym polega służba w Policji.

Ładowanie odtwarzacza...