Wiadomości

DOWIEDZIELI SIĘ JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA REKRUTACJA DO POLICJI

Data publikacji 06.06.2019

Wczoraj na terenie katowickiego oddziału prewencji odbyły się pierwsze dwa spotkania dotyczące procesu rekrutacji do służby Policji. Zainteresowani zmierzyli się z testem sprawności fizycznej, zobaczyli jak w praktyce wygląda rozmowa kwalifikacyjna oraz poznali wymagania stawiane kandydatom. Kolejne spotkanie zaplanowano na 12 czerwca. Do udziału w projekcie autorstwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgłosiła się około 120 uczestników.

Osoby, które rozważają związanie swojej przyszłości z policyjnym mundurem, muszą pomyślnie przejść proces rekrutacji do służby w Policji. Wymagania stawiane kandydatom chcącym wstąpić w szereg policyjnej formacji zamieszczone są na stronach internetowych Policji. Natomiast bardziej praktyczne poznanie specyfiki i charakteru służby w Policji oraz przebiegu postępowania rekrutacyjnego umożliwiła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, która przygotowała dla wszystkich zainteresowanych otwarte zajęcia. Projekt powstał z myślą o potrzebach młodych ludzi-absolwentów szkół średnich planujących związać swoją drogę zawodową z Policją, a także wszystkich osobach, które chcą zasilić szeregi naszej formacji oraz sprawdzić, jak w praktyce wygląda rekrutacja do służby. Do uczestnictwa w zajęciach zgłosiła się około 120 osób.

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia zorganizowane przez katowicką komendę wojewódzką. Na terenie katowickiego oddziału prewencji ponad 20 zainteresowanych osób miało możliwość praktycznego poznania dwóch istotnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie spotkań omawiano także kwestie dotyczących rekrutacji do służby, kryteriów doboru i wymaganych dokumentów.

Pierwszą część zajęć przeprowadzono w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji. Zainteresowani zapoznali się z testem sprawności fizycznej, który jest elementem postępowania kwalifikacyjnego. Zajęcia prowadzili instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy następnie umożliwili zainteresowanym zmierzenie się z testem. Tym sposobem uczestnicy w praktyce poznali tor przeszkód. Ponadto instruktorzy wskazywali elementy wymagające poprawy, co umożliwi w przyszłości pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej podczas formalnej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

W drugiej części zajęć z uczestnikami spotkał się pracownik do spraw rekrutacji. Spotkanie poświęcone było praktycznym aspektom i wskazówkom dotyczącym rozmowy kwalifikacyjnej. Aby pomyślnie przejść ten etap postępowania kwalifikacyjnego, ważna jest umiejętność optymalnego prezentowania się kandydata.

Kolejne spotkania dla osób zainteresowanych procesem rekrutacji do służby w Policji odbędą się 12 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

  • OPP Katowice
  • Dzień otwarty w OPP Katowice.
  • Dzień otwarty w OPP Katowice.
  • Dzień otwarty w OPP Katowice.
  • Dzień otwarty w OPP Katowice.
Ładowanie odtwarzacza...