Obchody Święta Policji w Rybniku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Obchody Święta Policji w Rybniku

Data publikacji 09.07.2019

Dzisiaj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się akademia z okazji Święta Policji. W tym roku policyjne święto jest szczególne, bowiem przypada w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Piotr Kucia, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku mł. insp. Rafała Głucha wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono śmierć nadkom. Krzysztofa Skowrona – byłego zastępcy komendanta rybnickiej policji oraz odegrany został sygnał Śpij kolego.

Dzisiaj, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Rybniku. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Piotr Kucia, kierownictwo i policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, a także pracownicy cywilni jednostki. Wśród zaproszonych gości byli posłowie naszego regionu, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu z Prezydentem Miasta Rybnika i Wicestarostą rybnickim na czele, przedstawiciele służb mundurowych oraz powiatowych urzędów i instytucji, a także emeryci policyjni. Na sali nie zabrakło także bliskich mianowanych policjantów.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości i odegraniu przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono śmierć nadkom. Krzysztofa Skowrona – byłego zastępcy komendanta rybnickiej policji oraz odegrany został sygnał Śpij kolego.

Następnie przybyłych gości przywitał Komendant Miejski Policji w Rybniku mł. insp. Rafał Głuch. Podczas swojego wystąpienia podziękował policjantom za ich codzienną służbę. Podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem wykonują swoje zadania, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego. Złożył również życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz podziękował rodzinom policjantów za okazywane wsparcie w trudach pełnionej służby. Szef rybnickich stróżów prawa wyraził również swą wdzięczność przedstawicielom władz miasta oraz samorządu za dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Miejski Policji w Rybniku odwołał się do 100-letniej historii Polskiej Policji i przypomniał tragiczne losy funkcjonariuszy pomordowanych w czasie II wojny światowej. Szef rybnickich policjantów wspomniał, iż z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona.

Podczas tegorocznego Święta Policji akty mianowania wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Piotr Kucia wraz z Komendantem Miejskim Policji w Rybniku mł. insp. Rafałem Głuchem.

Do życzeń oraz podziękowań dołączył się także Pan Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Piotr Kucia, który podkreślił, jak istotna jest współpraca z pozostałymi podmiotami pozapolicyjnymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz dodał, że bardzo pomyślnie układa się ona w Rybniku.

Wszystkim, którzy zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością dziękujemy, natomiast mianowanym policjantom serdecznie gratulujemy!

 • Dowódca uroczystości składa meldunek - insp. Piotrowi Kucia - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Występ Orkiestry KWP w Katowicach.
 • Przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku - mł. i9nsp. Rafała Głucha.
 • Mianowani Policjanci podczas Święta Policji w Rybniku.
 • Insp. Piotr Kucia wręcza akty mianowań funkcjonariuszom.
 • Mianowani policjanci.
 • Komendanci oraz zaproszeni goście.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • asp. szt. Radosław Motyka - lektor uroczystości
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Panowie Komendanci w towarzystwie zaproszonych gości.
 • Mianowani policjanci.
 • Wyróżnieni policjanci.
 • Policjantka podczas czytania aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.
 • Mianowanie policjantów.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Lektor podczas uroczystości Święta Policji.
 • Zaproszeni goście.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Zaproszeni goście.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania.
 • Prezydent Piotr Kuczera podczas przemówienia.
 • Insp. Piotr Kucia podczas przemówienia.
 • Podziękowania i życzenia.
 • Zakończenie uroczystości.
 • Gratulacje i życzenia.
 • Wywiad.
 • Wyróżniony policjant podczas wywiadu do tvt.
 • Podziękowania i życzenia.
 • Rodzina wyróżnionego policicjanta
 • Wywiad
 • Kierownictwo komendy
 • Kierownictwo komendy
Ładowanie odtwarzacza...