"EGIDA 19" – w Rybniku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

"EGIDA 19" – w Rybniku

Data publikacji 17.11.2019

W niedzielę 17 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem "Egida – 19". Przedsięwzięcie to zrealizowane było na terenie dziesięciu komend z terenu województwa śląskiego w tym rybnickiego garnizonu. W ćwiczenia zostali zaangażowani rezerwiści z zasobów właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień, którzy stanowią uzupełnienie kadrowe na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Odprawa do służby - EGIDA 19 w Rybniku.

Głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu na terenie naszej jednostki mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Mechanizm ten ma na celu przygotowanie rezerwy kadrowej dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.

Rezerwistów przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku – podinsp. Wiesław Dryja wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji – podinsp. Mariuszem Wieczorke. Dzisiejsze przedsięwzięcie miało na celu m.in. sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do naszej komendy, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno – informacyjnych czy wydawania wyposażenia i umundurowania.

"EGIDA 19" w Rybniku, przyjęcie rezerwistów

 

Rezerwiści podczas 12-godzinnego szkolenia zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez naszą formację. Przygotowano również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i zasad ochrony informacji niejawnych. Po zakończeniu szkolenia Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku - podinsp. Wiesław Dryja wręczył uczestnikom zaświadczenia o jego ukończeniu.

W przedsięwzięciu uczestniczył ponadto wyznaczony obserwator z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz obserwator z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.

Zakończenia - Egida 19

Do rybnickiej jednostki zgłosiło się dzisiaj 19 rezerwistów.

 

 • Kierownictwo rybnickiej jednostki podczas odprawy.
 • Odprawa do służby - EGIDA 19 w KMP Rybnik.
 • Odprawa do służby - EGIDA 19 w KMP Rybnik.
 • Naczelnik WP KMP w Rybniku - podinsp. Mariusz Wieczorke omawia ćwiczenia "EGIDA 19"
 • Obserwator z KWP Katowice wraz z mundurowym z Rybnika.
 • Policjanci przed komendą w trakcie działań EGIDA 19.
 • Wprowadzanie rezerwistów w rybnickiej komendzie.
 • Policjanci podczas działań EGIDA -19 w Rybniku, policjantka wypisuje skierowania.
 • Przyjęcie rezerwistów.
 • Stanowisko - punkt informacji finansowej.
 • Policjantka podczas działań EGIDA 19 na stanowisku informacji medycznej przyjmuje rezerwistę i pyta o jego stan zdrowia.
 • Policjanci podczas działąń "EGIDA 19"
 • Mundurowi podczas działań w Rybniku.
 • Policjanci prezentują broń służbową.
 • Policjant omawia budowę broni.
 • Policjanci z rybnickiej komendy przyjmujący rezerwistę.
 • Prezentacja mundurów.
 • Stanowisko depozytu i wydawania mundurów.
 • Policjanci z KMP w Rybniku podczas działań EGIDA 19.
 • Policjant na stanowisku z bronią.
 • Policjant, który wykonuje zdjęcia rezerwistów.
 • Trwają działania Egida 19 w KMP Rybnik.
 • Policjantka sprawdza dane osobowe podczas działań.
 • Policjant fotografuje rezerwistów.
 • Rozpoczęły się wykłady.
 • Policjant prowadzi wykłady podczas ćwiczeń EGIDA 19.
 • Kilka słów o ćwiczeniach EGIDA 19 - prawa, obowiązki i uprawnienia.
 • Wykłady pod nadzorem Kierownictwa rybnickiej komendy.
 • Wykłady pod nadzorem Zastępcy Komendanta Miejskiej Policji i Naczelnika WP.
 • Wykłady z Pierwszej Pomocy, które prowadzi ratownik medyczny z WSS nr 3 w Rybniku.
 • Pierwsza pomoc - wykłady w rybnickiej komendzie.
 • Rezerwiści podczas ćwiczeń z pierwszej pomocy
 • EGIDA 19 w Rybniku
 • Wykłady z pierwszej pomocy
 • Policjanci podczas działań EGIDA 19 w Rybniku, przed salą wykładową,
 • Ćwiczenia z pierwszej pomocy
 • Ćwiczenia z pierwszej pomocy - resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • EGIDA 2019 - Rybnik - zakończenie.
 • EGIDA 2019 - Rybnik - zakończenie.
 • EGIDA 2019 - Rybnik - zakończenie.
 • EGIDA 2019 - Rybnik - zakończenie.
 • EGIDA 2019 - Rybnik - zakończenie.
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...