Międzynarodowy Tydzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Data publikacji 15.10.2020

„Masz prawo do mediacji” – to główny cel tegorocznego Tygodnia Mediacji przypadającego w okresie od 12 do 16 października oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzonego w dniu 15 października. Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organizator akcji, zachęca do alternatywnego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów oraz popularyzuje ideę mediacji.

Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów. To próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. Instytucja mediacji ma zastosowanie zarówno w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

  • możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
  • okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
  • szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

W  Międzynarodowym Tygodniu Mediacji  rybniccy policjanci dzielnicowi udzielają pomocy w sprawach konfliktowych w celu rozwiązania sporu  pod  numerami telefonów służbowych:

W godzinach 6.00 - 14.00 - podinsp. Mariusz Wieczorke - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku tel. 47 8557 261 oraz asp. szt. Grzegorz Borek - Kierownik Wydziału Kryminalnego rybnickiej jednostki - tel. 47 8557 232.

W godzinach 14.00 - 22.00 - podkom. Damian Przybyła - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Rybniku tel. 47 8557 262.