Komenda Miejska Policji w Rybniku - informacje kontaktowe - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Komenda Miejska Policji w Rybniku - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Rybniku - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Rybniku

44-200 Rybnik

Plac Armii Krajowej 5

tel. (32) 4295200
fax: (32) 4295244

Wydziały i komórki Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Nazwa komórki

Telefon
Fax
E-mail
Oficer Dyżurny KMP Rybnik
(32) 4295255
 (32) 4295244

dyzurny@rybnik.ka.policja.gov.pl 

Sekretariat Komendanta

(32) 4295212

(32) 4295214

komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

(32) 4295260

(32) 4295264

prewencja@rybnik.ka.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

 (32) 4295290 ----------  rd@rybnik.ka.policja.gov.pl

 Wydział Kryminalny

 (32) 4295280  (32) 4295234  kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

(32) 4295230 (32) 4295224 mienie@rybnik.ka.policja.gov.pl

 Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

(32) 4295270 (32) 4295274  pg@rybnik.ka.policja.gov.pl

Referat Do Spraw Przestępczości Nieletnich

(32) 4295206 ---------- nieletni@rybnik.ka.policja.gov.pl

 Zespół Kadr i Szkolenia

(32) 4295218 ----------  kadry@rybnik.ka.policja.gov.pl

 Zespół Łączności i Informatyki

(32) 4295250 (32) 4295254 teleinformatyka@rybnik.ka.policja.gov.pl

Zespół Zaopatrzenia i Finansów

(32) 4295227 ----------

finanse@rybnik.ka.policja.gov.pl