Komisariaty - informacje kontaktowe - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Komisariaty - informacje kontaktowe

Komisariaty - informacje kontaktowe

Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach

44-253 Rybnik – Boguszowice

Osiedle Południe 37A

tel. (32) 439 55 10 - Dyżurny

tel. (32) 439 55 12 - Sekretariat Komendanta

boguszowice@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Świerklanach

44-266 Świerklany

ul. Strażacka 1

tel. (32) 439 55 40, 439 55 47

swierklany@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. 3 Maja 40

tel. (32) 439 17 10 - Dyżurny

tel. (32) 439 17 12 - Sekretariat Komendanta

czerwionka-leszczyny@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Gaszowicach

44-293 Gaszowice

ul. Rydułtowska 3

tel. (32) 439 18 10 - Dyżurny

tel. (32) 439 18 12 - Sekretariat Komendanta

gaszowice@rybnik.ka.policja.gov.pl