Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

asp. sztab. Leszek Kocjan

Popielów, Radziejów

tel. miejski: (32) 439 55 24

tel. komórkowy: 723 650 908

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice20@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

ul. Ludomira Różyckiego

ul. Adolfa Dygasińskiego

ul. Feliksa Nowowiejskiego

ul. Gabrieli Zapolskiej

ul. Generała Leopolda Okulickiego

ul. Ignacego Daszyńskiego

ul. Jana Chryzostoma Paska

ul. Jana Dzierżonia

ul. Jana Rericha

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza

ul. Juliusza Kossaka

ul. Kręta

ul. Leopolda Staffa

ul. Lokalna

ul. Marklowicka 19 – 21b

ul. Niepodległości

ul. Popielowska

ul. Składowa

ul. Spółdzielcza

ul. Stanisława Konarskiego 1 – 87, 2 – 88, 90b

ul. Szyb Marcin

ul. Średnia

ul. Trzech Krzyży

ul. Wisławy Szymborskiej

ul. Wodzisławska 259 – 373

ul. Źródlana

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie skweru oraz terenu przyległego do placówki oświatowej przy ulicy Staffa dochodzi zaśmiecania, niszczenie mienia oraz spożywania napojów alkoholowych.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie lub w znacznym stopniu ograniczenie powyższego zjawiska.