Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

asp. sztab. Adam Waśka

Kłokocin, Stare Boguszowice

tel. miejski: (32) 439 55 24

tel. komórkowy: 723 650 427

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice23@rybnik.ka.policja.gov.pl

STARE BOGUSZOWICE, KŁOKOCIN:

ul. Baczyńskiego Kamila

ul. Błękitna

ul. Bracka

ul. Chłodna

ul. Dębowa

ul. Gospodarcza

ul. Gronowa

ul. Jesienna

ul. Kłokocińska

ul. Kolberga Oskara

ul. Komunalna

ul. Małachowskiego Stanisława

ul. Mokra

ul. Plac Emila Pawlasa

ul. Poligonowa

ul. Przejazdowa

ul. Przez Zwał

ul. Rajska parzyste od nr 2 do nr 72

ul. Rajska nieparzyste od nr 1 do nr 51

ul. Rybna

ul. Rycerska

ul. Skośna

ul. Sołtystwo

ul. Spacerowa

ul. Strażacka

ul. Św. Wawrzyńca

ul. Urocza

ul. Włościańska

ul. Zadumy

ul. Ziemska

ul. Żniwna

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócać ciszę nocną a w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (SP 16) przy ulicy Małachowskiego 44.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie wyżej opisanego problemu oraz przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży.