Rybniccy policjanci spotkali się z seniorami - Dla seniorów - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Dla seniorów

Rybniccy policjanci spotkali się z seniorami

Data publikacji 17.11.2017

Policjanci z rybnickiej komendy wzięli udział w Jesiennej Biesiadzie Seniorów, która odbyła się w Klubie Fundacji EDF Polska. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo osób starszych. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak działają oszuści i jak nie paść ofiarą przestępstwa. W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku nadkom. Krzysztof Skowron, który zachęcał seniorów do korzystania z nowoczesnych narzędzi kontaktu z Policją.

Na dzień 14 listopada przypada Ogólnopolski i Światowy Dzień Seniora. Z tej okazji Fundacja EDF Polska przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, zorganizowała II Jesienną Biesiadę Seniorów. W spotkaniu, którego głównym tematem było zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych, wzięli udział rybniccy stróże prawa.

Na początku spotkania Prezes Fundacji EDF Polska Jan Makowski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku nadkom. Krzysztof Skowron, przywitali uczestników biesiady. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest podnoszenie świadomości seniorów o zagrożeniach na jakie są narażeni. Opowiedział również uczestniczkom spotkania czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacja Moja Komenda oraz jak korzystać z tych nowoczesnych narzędzi kontaktu z Policją.

Następnie policjanci z zespołu prewencji kryminalnej nieletnich i patologii rybnickiej komendy, wspólnie z żorskim kabaretem, prezentowali skecze przedstawiające sytuacje, w jakich osoby starsze najczęściej padają ofiarą oszustów. Seniorzy zobaczyli jak działają przestępcy dokonujący przestępstw na tzw. „wnuczka”, czy „policjanta”. Stróże prawa przestrzegali również seniorów przed domokrążcami oferującymi do sprzedaży tanie towary oraz osobami podającymi się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji. Po każdym skeczu mundurowi omówili przedstawioną sytuację oraz wyjaśnili seniorom, jak należy postępować, aby nie paść ofiarą takiego oszusta. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.