Nie reagujesz - akceptujesz!

Kampania "Nie reagujesz – akceptujesz!" trwa!

Przypominamy, że niezmiennie od 2011 roku trwa kampania społeczna "Nie reagujesz – akceptujesz!". Dzięki Państwa zgłoszeniom rybniccy policjanci zatrzymali wielu sprawców m.in. kradzieży, włamań, rozbojów, a także kierujących, którzy będąc pod wpływem alkoholu prowadzili samochód. W dalszym ciągu liczmy na Państwa pomoc i dziękujemy za każdą informację, która może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście i powiecie.

Kampania społeczna "Nie reagujesz – akceptujesz!" została zainaugurowana we wrześniu 2011 roku. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw szczególnie uciążliwych, poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na przypadki naruszenia prawa. Chodzi głównie o takie przestępstwa jak kradzieże, włamania, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze. A także o informowanie o kierujących, którzy będąc pod wpływem alkoholu decydują się usiąść za kierownicę. Chcemy uwrażliwić mieszkańców na przypadki łamania prawa. Przypominamy, że brak reakcji społeczeństwa na takie sytuacje, rozzuchwala przestępców. W dalszym ciągu liczmy na Państwa pomoc i dziękujemy za każdą informację, która może wpłynąć na bezpieczeństwo.

Informacje o każdym przypadku naruszenia prawa można zgłaszać anonimowo dzwoniąc pod bezpłatny, alarmowy numer telefonu 112 lub 997.

Każda informacja od Państwa pozwoli policjantom podjąć natychmiastową interwencję, a w konsekwencji zatrzymać sprawców przestępstw.