Świadomy Senior - Program profilaktyczny dla osób starszych

„Świadomy Senior”

Komendant Miejski Policji w Rybniku oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz "Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego" podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu prewencyjnego „Świadomy Senior”. Jest on skierowany do osób starszych. Głównym celem programu jest ograniczenie liczby przestępstw, w których pokrzywdzonymi są osoby starsze.

Wczoraj Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski oraz przedstawicielka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku Mariola Kujańska, przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Robert Ostrowski i wiceprezes ds. sportowych "Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego" Marek Wróbel podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu programu prewencyjnego skierowanego do osób starszych „Świadomy Senior”.

Osoby starsze coraz częściej stają się ofiarami przestępstw. Oszuści są coraz bardziej zuchwali i nie mają żadnych skrupułów. Wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji, dlatego oszuści bardzo często stosują metodę np. „na wnuczka”. Dochodzi również do przypadków, kiedy podczas dokonywania przestępstw sprawcy używają wobec swoich ofiar przemocy fizycznej. Aktualnym problemem, z którym seniorzy mogą się spotkać na co dzień, jest nadużywanie alkoholu lub stosowanie substancji psychoaktywnych przez osoby z najbliższego otoczenia. Głównie przez ludzi młodych. U seniorów występuje zwiększone ryzyko występowania problemów zdrowotnych i różnego rodzaju urazów. Wiedza dotycząca pierwszej pomocy, może uratować komuś zdrowie, a nawet życie.

W związku z powyższymi faktami, policjanci z wydziału prewencji rybnickiej komendy opracowali program „Świadomy Senior”. Program adresowany jest do osób starszych mieszkających w Rybniku oraz miejscowościach powiatu rybnickiego. Wzrost liczby mieszkańców w wieku senioralnym stanowi przesłankę dla Policji, do skupienia szczególnej uwagi i podejmowania systemowych działań na rzecz tej właśnie grupy osób. „Świadomy Senior” realizowany będzie od 1 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Program ten ma na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz ograniczenie liczby zdarzeń kryminalnych z ich udziałem. Poprzez realizację tego programu policjanci chcą także zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa problemami i zagrożeniami, z jakimi spotykają się osoby starsze. Dlatego mundurowi będą zachęcać przedstawicieli mediów do udziału w zajęciach oraz upowszechnia informacji o programie w lokalnych mediach.

Na te i szereg innych pytań odpowiedzą rybniccy policjanci oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego.

Zapraszamy na spotkania. Gwarantujemy uśmiech i miejsce dla każdego!