Bezpieczeństwo pieszych 2017

Podsumowanie działań "Kontrola drogowa - Pieszy"

Rybnicka drogówka podsumowała wczorajsze działania pn. „Kontrola drogowa - Pieszy”. Policjanci ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 38 mandatów karnych. Celem tego typu działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz, w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem tak zwanych "niechronionych uczestników ruchu drogowego".

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze oraz świadomości pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników dróg, policjanci prowadzili wczoraj działania „Kontrola drogowa - Pieszy”. W czasie działań mundurowi obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz główne trasy komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych. Policjanci zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Przypominali również pieszym o konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Podczas działań, mundurowi ujawnili 36 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Najczęściej przechodzili oni w miejscach niedozwolonych. Ponadto w 18 przypadkach to kierowcy nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego. Celem tego typu działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz, w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem tak zwanych "niechronionych uczestników ruchu drogowego".