Bezpieczeństwo pieszych 2016

Działania „Kontrola drogowa - Piesi”

W ramach kampanii „Idź-Jedź-Żyj-Rok Pieszego 2016” rybniccy policjanci prowadzą dzisiaj od wczesnych godzin porannych działania „Kontrola drogowa - Piesi”. Celem akcji jest zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

Policjanci ruchu drogowego od rana prowadzą kontrole w różnych częściach naszego miasta i powiatu, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy. Swoje nierozważne zachowanie piesi tłumaczą najczęściej pośpiechem. Zdarzają się również tacy, którzy mimo stojącego przy drodze radiowozu, przebiegają przez jezdnię, dziwiąc się następnie, że mundurowi podejmują wobec nich czynności. A chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo. Mundurowi, szczególnie bacznie się przyglądać dzisiaj pieszym i kierującym samochodami.

Pamiętajmy, że pieszy w starciu z samochodem ma niewielkie szanse na przeżycie, dlatego apelujemy o ostrożność!