Bezpieczeństwo pieszych 2018

Rybniccy policjanci prowadzą akcję NURD

Dzisiaj, policjanci wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy, przeprowadzają akcję pod kryptonimem „NURD". Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Policyjne działania „NURD” będą trwały na terenie całego kraju od 6.00 do 22.00. Głównym celem akcji jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących pojazdami jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach prowadzonej akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale też bacznie przyglądają się pieszym, czy nie łamią zasad ruchu drogowego. Kontroli podlegać będzie także wyposażenie rowerów i motorowerów oraz stosowanie przez kierujących tymi pojazdami właściwego oświetlenia. Wysokie mandaty grożą także kierującym pojazdami, którzy nie będą stosować się do obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na wyznaczonych przejściach.

Foto: KMP w Rybniku