Policyjne działania NURD - Bezpieczeństwo pieszych 2018 - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Bezpieczeństwo pieszych 2018

Policyjne działania NURD

Policjanci ruchu drogowego rybnickiej komendy prowadzą dzisiaj działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Akcja pn. "NURD" - czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego rozpoczęła się o godzinie 6.00 i potrwa do 22.00.

Dzisiaj w godzinach od 6:00 do 22:00 policjanci rybnickiej drogówki prowadzą działania "nurd", które mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych oraz rowerzystów. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. Kontroli podlegać będzie także wyposażenie rowerów oraz stosowanie przez kierujących tymi pojazdami właściwego oświetlenia. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

PAMIĘTAJMY !!!

  • Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
  • Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.
  • Pieszy powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.
  • Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.
  • Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.