Rybnicki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Rok Pieszego 2015 - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Rok Pieszego 2015

Rybnicki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ochojcu odbyły się kolejne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów, w trakcie turnieju musiały się wykazać niebagatelną znajomością przepisów ruchu drogowego, przejechać bezbłędnie rowerowy tor przeszkód oraz zaprezentować swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.

Turniej organizowany jest już po raz 38, a jego ideą jest propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym. Jak co roku impreza cieszyła się ogromną popularnością o czym świadczyła duża liczba zgłoszonych do turnieju drużyn. Poziom zmagań był bardzo wysoki, co świadczy o doskonałym przygotowaniu wszystkich uczestników. Ostatecznie jednak wyłoniono najlepsze drużyny, które będą reprezentować nasz powiat na eliminacjach okręgowych. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Rybniku, natomiast najlepsi goimnazjaliści reprezentowali Gimnazjum nr 2. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, wierząc, że umiejętności i wiedza zdobyte w trakcie turnieju wpłyną na poprawę bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego.