Policyjne działania „NURD” - Rok Pieszego 2015 - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Rok Pieszego 2015

Policyjne działania „NURD”

Dzisiaj na terenie naszego miasta i powiatu policjanci drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motorowerzystów...

Policyjne działania „NURD” będą trwały na terenie całego kraju od 6.00 do 22.00. Głównym celem akcji jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach prowadzonej akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale też bacznie przyglądają się pieszym, czy nie łamią zasad ruchu drogowego.