Trwają działania NURD - Rok pieszego 2017 - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Rok pieszego 2017

Trwają działania NURD

Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych przypadkach karanie mandatami – w taki sposób działać będą rybniccy policjanci w ramach dzisiejszej akcji "NURD". Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Akcja prowadzona jest w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całego kraju. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Nie sposób nie wspomnieć, że oprócz działań represyjnych mundurowi przypominać będą pieszym o podstawowych zasadach poruszania się po jezdni oraz w jej obrębie. Podczas akcji policjanci zwracać będą także uwagę na zachowania kierowców względem „niechronionych”.