Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Decyzja o cofnięciu uprawnień. Pomyśl – zanim wsiądziesz do samochodu

Rybniccy policjanci coraz częściej zatrzymują kierujących, którzy pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, decydującą się wsiąść za „kółko”. Tak też było wczoraj. Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów czyn ten stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Od 18 maja 2015r. obowiązują przepisy zaostrzające kary m.in. dla pijanych kierowców oraz kierowców poruszających się w terenie zabudowanym z nadmierną prędkością. Jednym z czynów, który został wprowadzony do Ustawy Kodeks Karny jest przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo wydanej decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Mówi o tym art. 180a KK:

„ Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Niestety, nie każdy jest świadomy odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Wczoraj na ul. Dworek, policjanci wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego chryslerem. Kierujący nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas sprawdzenia w bazach policyjnych okazało się, że wobec 29-letniego mieszkańca Rybnika została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został ukarany mandatem za popełnione wykroczenie. Za przestępstwo, odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy również, że w myśl obowiązujących przepisów, osoba, która nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto również pamiętać, że kierującemu, który nigdy nie posiadał prawa jazdy, grozi mandat karny (500 złotych). Zaś kierowca, który prowadzi pojazd do którego typu nie posiada uprawnień (kategorii), musi się liczyć z mandatem karnym w wysokości 300 złotych. Policjant ma również prawo skierować do sądu wniosku o ukaranie.

Należy także pamiętać, że w chwili spowodowania wypadku lub kolizji, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy pojazdu osoby pokrzywdzonej, ale na zasadzie regresu może obciążyć tymi kosztami sprawcę, który prowadził pojazd bez uprawnień.