Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych

Data publikacji 05.03.2018

Policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy prowadzą dzisiaj działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Działania te mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych przy przejeździe czy przechodzeniu przez torowiska oraz przypomnienie przepisów z tym związanych.

Pomimo, że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem Policji oraz innych właściwych służb. Lekceważenie znaku STOP, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, czy wjeżdżanie na przejazd kiedy sygnalizator wskazuje czerwone światło to główne przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych z udziałem kierujących, pieszych czy rowerzystów.

Dlatego policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei, prowadzą dzisiaj działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mundurowi wspierani są przez policjanta wydziału ruchu drogowego śląskiej policji oraz przedstawiciela zarządcy przejazdów kolejowych. Celem działań jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach. W czasie działań policjanci i funkcjonariusze SOK rozmawiają z kierującymi oraz pieszymi i rowerzystami o konsekwencjach wynikających z lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania przejazdów kolejowych oraz wręczają im materiały profilaktyczne.

Pamiętaj!

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.