Sukcesy i wyróżnienia rybnickich policjantów

Puchar PZPN dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Data publikacji 27.10.2016

Komenda Miejska Policji w Rybniku, uhonorowana została pamiątkowym pucharem za wzorową pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych. W czasie konferencji „Bezpieczny Stadion” i towarzyszącej przedsięwzięciu Gali Fair Play, nagrodę z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka oraz Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, odebrał Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z kadrą kierowniczą Polskiej Policji uczestniczyli w XVI Konferencji pod hasłem „Bezpieczny stadion”, która odbyła się w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Podejmowano przede wszystkim tematy dotyczące bezpieczeństwa obiektów sportowych.

Podczas konferencji nie zabrakło także omówienia stanu przygotowań do organizowanych w przyszłym roku w Polsce, w 6 miastach, w tym również w Kielcach Turnieju Euro U21, przez Dyrektora tego przedsięwzięcia, a jednocześnie Dyrektora Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN Marka Dolińskiego.

Kolejno odbył się panel dyskusyjny, podczas którego wszyscy swoją uwagę skupili na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem na stadionach. Zebrani na konferencji w sposób interaktywny mogli zaangażować się w dyskusję, tj. poprzez odpowiedzi na zadawane pytania, które następnie były omawiane przez ekspertów. W tym roku w gronie fachowców był Komendant Główny Policji, który podkreślał, że dla policjantów mecz nie trwa 90 minut, ale zaczyna dużo wcześniej i kończy zdecydowanie później. Odnosząc się do podejmowanych tematów mówił m.in., iż nie możemy bagatelizować zdarzających się incydentów podczas imprez sportowych i musimy podejmować działania aby je eliminować. Zaznaczył również bardzo dobrą współpracę pomiędzy uczestnikami dzisiejszego spotkania, a także zintegrowane podejście i wspólne ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, co jest efektem m.in. odbywających się w Kielcach konferencji.

W tej części spotkania nadinsp. dr Jarosław Szymczyk odebrał z rąk Prezesa Zbigniewa Bońka podziękowania za wkład w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich.

Konferencji „Bezpieczny Stadion” towarzyszyła Gala Fair Play, podczas której wręczono statuetki za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, Komend Wojewódzkich Policji w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu oraz Komendy Stołecznej Policji. Wśród nagrodzonych znalazły się także Komendy Miejskie Policji w Bielsku – Białej, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Suwałkach, Sosnowcu, Rybniku, Tychach i Tarnobrzegu, a także Komendy Powiatowe Policji w Łęcznej, Mielcu oraz Puławach.

Wszyscy nagrodzeni wyróżnienia otrzymali z rąk Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa PZPN.

Źródło. KWP w Kielcach