Sukcesy i wyróżnienia rybnickich policjantów

Śląski policjant najlepszym dochodzeniowcem w kraju

Data publikacji 09.06.2017

W Pile odbył się finał trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”. W zmaganiach rywalizowali najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej polskiej Policji. Tytuł Najlepszego Policjanta Dochodzeniowo-Śledczego roku 2017 i puchar za zajęcie I miejsca otrzymał st. asp. Patryk Klepek, który reprezentował nasz garnizon w tym prestiżowym konkursie. Serdecznie gratulujemy!

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon stołeczny, stoczyło zaciętą walkę w następujących konkurencjach:

  • oględziny miejsca zdarzenia, gdzie zadanie grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych,
  • sprawdzian umiejętności strzeleckich,
  • test wiedzy zawodowej,
  • sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw. kazus,
  • sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Policjantów ze Śląska reprezentowała drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, która została wyłoniona podczas wojewódzkich eliminacji, odbywających się w kwietniu br. Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak, a w skład powołanego Komitetu Honorowego Konkursu weszli: Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski oraz Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski.

Po dwóch dniach konkursowych zmagań, w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się ceremonia rozdania nagród i gratyfikacji laureatom Konkursu. W finale Konkursu wyłonieni zostali najlepsi policjanci: policjant dochodzeniowo - śledczy, policjant operacyjno - rozpoznawczy, najlepszy technik kryminalistyki oraz najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą. Wśród laureatów zatriumfował policjant ze Śląska st. asp. Patryk Klepek, który zajął I miejsce w kategorii „Najlepszy Policjant Dochodzeniowo-Śledczy roku 2017” i zdobył Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Zwycięzcy zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami ufundowanymi przez: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka, I Zastępcę Prokuratora Generalnego, Prokuratura Krajowego Bogdana Święczkowskiego, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Szkolny Zarząd NSZZ Policjantów. Laureatom pogratulował i wręczył nagrody I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk  oraz Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk  w swoim wystąpieniu podkreślił, że wszyscy ci, którzy dostali się do finału stanowią trzon polskiej Policji kryminalnej. Pogratulował również wiedzy i posiadanych umiejętności, prosząc jednocześnie o to, aby bagaż doświadczeń, jaki udało się zgromadzić podczas wielu lat służby nie został zmarnowany, lecz przekazany tym, którzy rozpoczynają swoją pracę zawodową w Policji.

St. asp. Patryk Klepek z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku ma 33 lata, posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku Administracja, ukończone na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe z BHP na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W 2003 roku zdał Egzamin Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE), Interesuje się sportem, oraz literaturą anglojęzyczną.

Służbę w Policji pełni od 2003, najpierw odbywając służbę kandydacką w bielskim oddziale prewencji, a następnie od 2005 roku pełniąc śłużbę początkowo w OPI KP Boguszowice, następnie jako Dzielnicowy w Komisariacie Policji w Czerwionce-Leszczynach, by w 2010 roku rozpocząć służbę na stanowisku asystenta w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym KP Czerwionka Leszczyny. W 2013 roku przez okres 3 miesięcy delegowany do pełnienia służby na stanowisku specjalisty w Sekcji ds Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, w 2016 roku objął stanowisko Specjalisty Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Rybniku.